Vokalno instrumentalna nastava, prvi kolokvijum

Poštovani studenti, približava se prvi kolokvijum iz predmeta na kojem se nastava održava poštujući aktuelne epidemiološke mere koje su na snazi u čitavoj zemlji. Neobičnost situacije zahteva adekvatnu pripremu te vam se stoga obraćam na ovaj način kako bih vas upoznao sa detaljima polaganja kolokvijuma iz predmeta i pružio vam par “servisnih informacija”.

Featured_VSSSOV

Na prvi kolokvijum iz predmeta Vokalno instrumentalna nastava potrebno je spremiti teorijsko gradivo zaključno sa lekcijom “3 Lestvica – jedinica organizacije tonova. Lestvični stupnjevi. C Dur i a moll lestvica. Stepeni i polustepeni” do dela koji se bavi a moll lestvicom (p23 u Praktikumu). Podsećam vas da na p73-81 u Praktikumu nalaze vežbe vezane za gradivo o kojem je reč i da one daju realnu sliku onoga što bi vas moglo očekivati na kolokvijumu.

Što se praktičnog dela tiče, za kolokvijum je potrebno spremiti sve pesme na p51-55 iz Praktikuma. Tema 4 i tema 5 još uvek nisu obrađene na praktičnim vežbama ali to će biti rešeno do kolokvijuma.

Kolokvijum se odvija tako što se studentu zada teorijsko pitanje, kratka ritmička vežba i jedna od obrađenih pesama, nakon čega student odgovara na pitanje, izvodi vežbu i zadatu pesmu. Zamena pitanja nije dozvoljena. Dopunska pitanja su moguća u izuzetnim slučajevima.

Sledeće nedelje će biti kreirana forma za prijavljivanje što ću najaviti posebnim obaveštenjem sa uputstvom. Podsećam vas još jednom na dve bitne stvari:
1) strogo pridržavanje epidemioloških mera koje su na snazi u zemlji a samim tim i školi – što znači da niko ko ne nosi I MASKU I RUKAVICE neće dobiti dozvolu da pristupi kolokvijumu,
2) studenti koji se prijave za prvi kolokvijum a potom ne dođu na njega (tzv. “prijavljivanje za svaki slučaj“) neće moći da se prijave za polaganje drugog kolokvijuma.

Za sva pitanja dostupan sam preko uobičajenih kanala komunikacije.

Leave a Reply