Vokalno instrumentalna nastava

Vokalno instrumentalna nastava je predmet u zimskom semestru druge godine osnovnih strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Nastavu drže profesor strukovnih studija dr Nikola Vetnić i asistent Marko Dulić MA.

KARTON STUDENATA

Karton studenata za tekuću akademsku godinu sa osvojenim bodovima možete pogledati ovde.

NASTAVA

Odlukom nastavno-stručnog veća Visoke škole nastava će se u akademskoj 2021/2022 godini do daljeg odvijati uživo, uz obavezno poštovanje svih trenutno važećih epidemioloških mera. Ipak, uzimajući u obzir epidemiološku situaciju kao i nedovoljan broj vakcinisanih među odraslom populacijom prisustvo nastavi neće biti obavezno i neće se beležiti pa samim tim ni bodovati. Studenti na taj način imaju izbor slušanja nastave i ispunjavanja predispitnih obaveza ili uživo, ili online, kao i bilo kojom kombinacijom ta dva načina. U oba slučaja važi pravilo da se materijal koji se po rasporedu obrađuje date nedelje do kraja te nedelje i preda na ocenjivanje, bilo tokom časova u slučaju da student želi da bude ocenjen na taj način, bilo slanjem snimaka u slučaju da se odabere online ocenjivanje.

MATERIJALI

Video snimcima predavanja iz predmeta možete pristupiti preko sledeće galerije:

 

Video snimcima praktičnih vežbi iz predmeta možete pristupiti preko sledeće galerije:

 

Video snimcima konsultacija iz predmeta možete pristupiti preko sledeće galerije:

 

PREDISPITNE OBAVEZE

Osmislili smo za vas petnaest tema za odgovaranje iz kojih ćete sakupljati po tri boda, do maksimalnih 45. Spisak tema sa ostalim relevantnim podacima možete pronaći ovde: https://tinyurl.com/KolokvijumTeme

Prva kolona “Br. jed.” označava redni broj teme kao što joj ime i kaže. Druga kolona “Deo” označava na koji se deo gradiva odnosi tema – teorijski (vežbe) ili praktični (sviranje), iako i teorijske teme podrazumevaju sviranje i izvođenje. Treća kolona “Naslov” je jasna sama po sebi. Četvrta kolona “Br. str.” vam govori na kojoj strani Pratkikuma se nalazi zadata tema – obratite pažnju da se brojevi strana odnose na Praktikum iz 2019. godine a ne na stariju Skriptu, o čemu sam već govorio u više navrata. Peta kolona označava POČETAK primanja radova a šesta ZAVRŠETAK primanja radova.

Od vas se očekuje da nam u predviđenom roku (od POČETKA do ZAVRŠETKA primanja radova) pošaljete video snimak svog izvođenja zadate vežbe. Pod “zadatom vežbom” podrazumeva se čitav materijal koji se nalazi na zadatoj stranici; ocenjivanje snimka uzeće u obzir između ostalog i kompletnost izvođenja, odnosno ukoliko izvedete polovinu vežbi to će biti polovina bodova i slično.

Fajlove ćete nazvati tako da se jasno vidi vaše ime, prezime i broj indeksa.

Kako bismo bili sigurni da ste to zaista vi, molili bismo vas da se na video snimku u svakom trenutku vide ruke (odnosno šake), vaše lice i gornji deo vašeg tela, npr. kao na ovoj slici: https://previews.123rf.com/images/artranq/artranq1602/artranq160200155/52240424-beautiful-schoolgirl-playing-piano-at-the-music-school.jpg

Pored toga, s obzirom da nekima od vas ne držimo nastavu uživo, mi vas ne poznajemo i u nekim slučajevima čak ne znamo ni kako izgledate. Budući da nemamo drugi način da vas identifikujemo, sa svakim video snimkom koji ćete slati i na kojem će se, kao što je gore rečeno, videti u svakom momentu da to zaista vi izvodite vežbe, zamolićemo vas da sa svakim video snimkom izvođenja “spakujete” i fotografiju na kojoj se vidi vaše lice pored kojeg držite indeks otvoren na prvoj strani. Jedna ista ovakva fotografija može pratiti sve snimke, i sa svakim snimkom mora biti jedna ovakva fotografija.

Sav materijal za kolokvijum slaćete nam preko nekog od servisa za slanje fajlova poput WeTransfer ili sličnog. Ukoliko se ne snalazite sa slanjem fajlova na ovaj način obratite nam se – objasnićemo.

Što se tiče snimaka i fotografija koje šaljete, verujte nam na reč da ćemo sve snimke uništiti odmah nakon ispita, odnosno nakon što ga uspešno položite, a samim snimcima i fotografijama pristup neće imati niko osim mene i asistenta Marka Dulića MA (kojeg “poznajete” sa snimaka vežbi).

Što se tiče instrumenata, svesni smo da uglavnom nemate adekvatne instrumente. Za potrebe ovog predmeta sasvim dovoljan će biti i bilo kakav polovni instrument sa dirkama pune veličine (odnosno, dirkama veličine koja odgovara prstima odrasle osobe), međutim sigurni smo da ćete uspeti da se snađete čak i sa dečijim instrumentom sa manjim dirkama – biće neudobnije, ali uspećete. Što se instrumenta tiče zaista nećemo praviti nikakve probleme, dokle god se čuje sve što treba da se čuje. Ukoliko neko od studenata svira već neki drugi melodijski instrument slobodno se može poslužiti tim instrumentom. Takođe, svi instrumenti koji se nalaze u školi (amfiteatar, učionica 2, kabinet 7) su vam na raspologanju uvek osim u terminima održavanja nastave.

Predispitni zadaci nisu obavezni za izlazak na ispit. Na ispitu možete osvojiti maksimalno 55 poena što je dovoljno za prolaznu ocenu, ali jasno je da će među onima koji nisu radili ove zadatke malo studenata moći da računa na visoku ocenu.

S obzirom da je ovo veoma neobičan način provere znanja i uopšte slušanja kursa na visokoškolskoj ustanovi, ocenjivanje ćemo početi tek od druge nedelje nastave. Tekuću nedelju očekujemo da ćete provesti u razmišljanju o našem predlogu, da ćete verovatno smisliti neka pitanja na koja želimo da vam odgovorimo. Za sva pitanja dostupan sam putem standardnih kanala komunikacije i molim vas da se ne ustručavate da pišete koristeći kontakt formu na ovom sajtu.

ISPIT

Na ispitima u januarskom, aprilskom, junskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku akademske 2022/23 godine zahtevi i materijal za spremanje ispita iz Vokalno-instrumentalne nastave biće isti, a sam izlazak na ispit nije uslovljen brojem sakupljenih predispitnih bodova.

Konkretno, potrebno je spremiti kompletno teorijsko gradivo obrađeno tokom semestra (čitanje nota u violinskom i bas ključu, prepoznavanje intervala do kvinte bez predznaka, izvođenje ritmičke vežbe na neutralni slog), kao i pet pesama iz dodatnog materijala od kojih ćete na ispitu svirati najmanje jednu. Dodatni materijal možete preuzeti sa sledećeg linka: https://tinyurl.com/y4nwuwwn

OBAVEŠTENJE ZA STARE STUDENTE

Studenti koji su slušali predmet prethodnih godina nisu u obavezi da predmet slušaju ponovo niti da ostvaruju bilo kakav uslov kako bi izašli na ispit. Bodove koje su studenti do sada osvojili, ukoliko ih uopšte ima, uzeće se u obzir prilikom polaganja ispita i u skladu sa time će se postaviti dodatna pitanja kako bi studenti ostvarili pozitivnu ocenu.

Međutim, s obzirom da će većina studenata nastavu na predmetu pratiti (gotovo) isključivo online, topla je preporuka da se prati šta se objavljuje na tu temu pre svega ovde, na mom ličnom sajtu, ali takođe i na zvaničnim obaveštenjima škole kao i u Facebook grupi generacije koja predmet sluša prvi put ove godine (ako postoji). Praćenje nastave online nikog neće ništa koštati niti će ikome oduzimati vreme i remetiti raspored, a biće svakako od koristi makar u nekoj meri.

LITERATURA

Vetnić, N., Matović M. (2019) Praktikum za studente Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača : muzičke izvođačke umetnosti. Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike.