Aranžiranje i komponovanje

Aranžiranje i komponovanje muzike za decu je predmet u letnjem semestru master strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Nastavu drži profesor strukovnih studija dr Nikola Vetnić.